Cloud Computing

Comunica les teves màquines

Gràcies a la facilitat d’accés a les comunicacions sense fil cada vegada apareixen més tractaments de dades automatitzats. Per exemple, l’enviament de lectures de comptadors, el posicionament de vehicles d’una flota o la recepció de dades meteorològiques d’un determinat indret. Les comunicacions M2M (màquina a màquina) fan referència a la comunicació de dades entre màquines gràcies a la telemàtica, que és la disciplina que engloba l’estudi, disseny, gestió i aplicació de les xarxes i serveis de comunicacions per al transport, emmagatzematge i processament de qualsevol tipus d’informació.

Des de fa un temps, l’evolució tecnològica i la disminució dels costos d’explotació han permès desenvolupar mecanismes de comunicacions, així l’M2M fa referència a les tecnologies que utilitzen les comunicacions per subministrar informació d’un ampli conjunt de dispositius. Les tecnologies M2M permeten incorporar molta informació profitosa per a l’empresa:

Informació d’estat: saber en quina situació es troba.

Diagnosi: saber si tot funciona correctament.

Escalabilitat: saber si s’ajusta l’oferta a la demanda.

Predictibilitat: saber com actuar.

Patrons de consum: saber com es consumeix o produeix.

Traçabilitat: saber quin camí s’ha seguit.

 

Avantatges

  • Estalvi de despeses en comparació amb la telefonia convencional, tant en l’àmbit de l’administració i el manteniment com en l’àmbit d’explotació.
  • S’unifiquen els sistemes de comunicació cap a una mateixa tecnologia de base (IP). Així es creen noves formes de col·laboració entre els empleats, o entre empleats i clients, en temps real i sense que importi la ubicació geogràfica.
  • Totes les formes de comunicació es poden estructurar al voltant del lloc de treball informàtic i el programari de productivitat i de gestió corresponents.
  • S’afavoreix el teletreball, la col·laboració en línia i els nous models empresarials de pimes com l’anomenada empresa en xarxa.
  • Es poden assolir comunicacions menys intrusives i que no destorbin. El control de presència permet saber si un usuari és al seu lloc de treball o no, si està ocupat, etc.
  • Es pot disposar de comunicacions sofisticades en temps real com la multiconferència multimèdia, la compartició d’aplicacions (per exemple, pissarres digitals conjuntes), etc.
 

facebook

S5 Box

Intranet